DLA PRZEDSIĘBIORCY | DLA SEKTORA PUBLICZNEGO

Poradnik

Program Polska Bezgotówkowa to wspólna inicjatywa wydawców kart, agentów rozliczeniowych, organizacji płatniczych, Związku Banków Polskich oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Biorąc udział w Programie nie podejmujesz żadnego ryzyka, a Twoje dane są nam potrzebne jedynie do zweryfikowania Twojej tożsamości i działalności, którą prowadzisz.

Program jest skierowany do przedsiębiorców, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystali z terminala płatniczego w swoich placówkach. W Programie nie mogą wziąć udziału franczyzobiorcy, jednostki administracji publicznej, szczebla rządowego i samorządowego uczestniczące w Programie upowszechnienia płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, operatorzy samoobsługowych terminali płatniczych służących do obsługi parkomatów.

Z Programu można skorzystać jednorazowo.

Tak. Jest to umowa z eService, która określa warunki wzięcia udziału w Programie.

Tak. Do każdego terminala dołączany jest zestaw naklejek, które należy umieścić w odpowiednich miejscach w lokalu.

Mechanizm refundacji polega na pokryciu wszystkich kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców, związanych z akceptacją płatności bezgotówkowych.

Pierwszym etapem jest wybranie terminala. Następnie musisz wypełnić formularz i oczekiwać na weryfikację danych. Po weryfikacji i akceptacji wniosku terminal zostanie wysłany pod wskazany wcześniej adres.

Decyzja o przyjęciu do Programu następuje w dniu następnym od momentu złożenia wniosku.

Aby otrzymać terminal musisz podać dane Twojego przedsiębiorstwa (KRS i NIP), dane osobowe osoby zgłaszającej do Programu, adres placówki, w której będzie używany terminal, szacunkowe dane odnośnie transakcji wykonywanych w tej placówce, dane konta bankowego. Są to dane niezbędne do weryfikacji prowadzonej przez Ciebie działalności i Twojej tożsamości.

Możesz edytować swoje dane w portalu Klienta. Dane dostępowe do portalu otrzymasz mailowo po rejestracji na stronie.

Po złożeniu wniosku nie ma możliwości zmiany terminala w okresie dofinansowania w ramach Programu.

Przelew weryfikacyjny to standardowe działanie stosowane zarówno przez Agentów Rozliczeniowych, jak i przez instytucje bankowe. Dzięki niemu możemy potwierdzić Twoją tożsamość i wykluczyć pozyskanie terminala płatniczego przy użyciu cudzego dowodu osobistego. Taki przelew potwierdza również, że uczestnik Programu posiada konto lub rachunek firmowy, w związku z tym przelew weryfikacyjny nie może być wykonany
z rachunku bankowego należącego do osoby trzeciej. Każdy, kto bierze udział w Programie, jest zobowiązany do wykonania przelewu weryfikacyjnego. Zaleca się, by dokonać go od razu po uzyskaniu pozytywnej decyzji o współpracy.


SOA – stały ciąg znaków;
MID – MID* Outletu;
PRZ/AS/NNNNNNN/MM/RRPPZ - przelew; AS – sprzedaż; CSH - cashback; NNNNNNN/MM/RR - numer przelewu;
dd-mm-rr – data transakcji, jakie składają się na dany przelew;
T Kwota – kwota obrotu;
C Kwota – kwota wypłaty gotówki cashback;
P Kwota – kwota prowizji;
IP Kwota - inne opłaty;
N Kwota – wartość opłat cyklicznych (opłaty z faktury);
IU Kwota – wartość opłat incydentalnych;
K Kwota – suma kompensat i przeksięgowań z innych punktów [zobowiązania (+) , należności (-) ];
Kod Klienta – nr MID* dla danego punku;

*MID - skrót znajduje się na wydrukach z terminala i na portalu klienta.

Terminal zostanie dostarczony po pozytywnej akceptacji wniosku przez Fundację Polska Bezgotówkowa.

Przez 12 miesięcy posiadania terminala nie ponosisz żadnych kosztów związanych z pozyskaniem i użytkowaniem terminala.

Informacje o tym, jak podłączyć terminal znajdziesz w instrukcji dołączonej do terminala. Znajdziesz ją również tutaj.

Aby zapoznać się z funkcjami terminala SmartPOS skorzystaj z zainstalowanego na urządzeniu samouczka. Możesz do niego przejść poprzez menu i wrócić w każdym momencie.

Nie, zasady korzystania z dofinansowania nie wprowadzają obowiązku obrotu.

Tak. Wszystkie transakcje są rejestrowane. Znajdziesz je na Portalu Klienta. Klient może otrzymać potwierdzenie transakcji drogą mailową, wówczas musi wpisać swój adres mailowy na urządzeniu.

Terminal akceptuje karty Mastercard i Visa, Diners, JCB i UPI oraz płatności BLIKIEM.

Terminal SmartPOS jest mobilny, z siecią możesz połączyć się poprzez Wi-Fi lub sieć GSM po włożeniu karty SIM.

Aktualizacje przeprowadzane są automatycznie w godzinach nocnych, aby nie wpłynąć na funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa.

W przypadku terminala SmartPOS bateria wystarcza do 200 transakcji. Rekomendujemy ładowanie urządzenia codziennie. Do urządzenia dołączona jest ładowarka.

Przez 12 miesięcy prowizja za pojedynczą transakcję wynosi 0%.

Aby odebrać terminal wypełnij wniosek na stronie. Po akceptacji wniosku terminal zostanie wysłany pod wskazany przez Ciebie adres.

Każde urządzenie ma ustawiony fabrycznie kod administracyjny: 123456.

Przez 12 miesięcy użytkowania terminala nie ponosisz żadnych kosztów związanych z pozyskaniem i użytkowaniem terminala.

W przypadku terminala standardowego, Po upływie 12 miesięcy zostaje naliczana opłata miesięczna.

Terminal standardowy występuje – do wyboru – w wersji mobilnej i stacjonarnej.

Terminal akceptuje karty Mastercard i Visa, Diners, JCB i UPI oraz płatności BLIKIEM.

Nie ma kwoty minimalnej, którą trzeba zrealizować przyjmując płatności terminalem. Natomiast maksymalna kwota przyjęta przez terminal nie może przekroczyć 100 000 złotych. Do tej kwoty Fundacja pokrywa koszty obrotów.

Aktualizacje przeprowadzane są automatycznie w godzinach nocnych, aby nie wpłynąć na funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa.

Przez 12 miesięcy prowizja za pojedynczą transakcję wynosi 0%.

Aby odebrać terminal wypełnij wniosek na stronie. Po akceptacji wniosku terminal zostanie wysłany pod wskazany przez Ciebie adres.

Terminal akceptuje karty Mastercard i Visa, Diners, JCB i UPI oraz płatności BLIKIEM.

Terminale posiadają opcję dodawania napiwku do transakcji oraz DCC (przewalutowanie).

Pieniądze trafiają na Twoje konto najpóźniej w ciągu 48 godzin od dokonania transakcji.

Przez 12 miesięcy prowizja za pojedynczą transakcję wynosi 0%.

Oba terminale są w pełni refundowane. Faktura jest opłacona przez Fundację.

Dane Twojego przedsiębiorstwa (KRS i NIP), dane osobowe osoby zgłaszającej do Programu, adres placówki, w której będzie używany terminal, szacunkowe dane odnośnie transakcji wykonywanych w tej placówce, dane konta bankowego.

Dane będą przechowywane w bazie danych akceptantów. Do wszystkich danych będziesz mieć dostęp z poziomu Portalu Klienta.

Ty oraz osoby przez Ciebie upoważnione – mające dostęp do Twojego konta na Portalu Klienta.

Faktura wystawiona przez Agenta rozliczeniowego jest traktowana jako koszt prowadzenia działalności gospodarczej i w taki sposób powinna być zaksięgowana.

Dokument powinien zostać wykorzystany do zaksięgowania środków przekazanych przez Fundację, jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Rekomendujemy wskazanie na dokumencie księgowym zarówno pozycji przychodowej, jak i kosztowej z efektywnym wynikiem do zapłaty przez akceptanta równym "0". Ma to na celu pokazanie z jednej strony kosztów, a z drugiej strony ewidencję przychodów. W ten sposób jednym dokumentem Agent rozliczeniowy informuje Akceptanta o strumieniach rozliczeń.

Faktury za dzierżawę terminala oraz za rozliczenia transakcji będą wystawiane przez Agenta rozliczeniowego bądź inny upoważniony do tej czynności podmiot z którym Akceptant zawarł umowę. Akceptant zgodnie z informacją na fakturze nie będzie musiał jej opłacać. Faktury za usługi, które obejmuje Program, będą opłacone przez Fundację.


SOA – stały ciąg znaków;
MID – MID* Outletu;
PRZ/AS/NNNNNNN/MM/RRPPZ - przelew; AS – sprzedaż; CSH - cashback; NNNNNNN/MM/RR - numer przelewu;
dd-mm-rr – data transakcji, jakie składają się na dany przelew;
T Kwota – kwota obrotu;
C Kwota – kwota wypłaty gotówki cashback;
P Kwota – kwota prowizji;
IP Kwota - inne opłaty;
N Kwota – wartość opłat cyklicznych (opłaty z faktury);
IU Kwota – wartość opłat incydentalnych;
K Kwota – suma kompensat i przeksięgowań z innych punktów [zobowiązania (+) , należności (-) ];
Kod Klienta – nr MID* dla danego punku;

*MID - skrót znajduje się na wydrukach z terminala i na portalu klienta.

Dostęp do portalu użytkownika uzyskasz po złożeniu wniosku. Dane do zalogowania zostaną przesłane do Ciebie drogą mailową.

Wypełnij formularz na stronie logowania do Portalu Klienta, aby otrzymać nowe hasło.

Przelew weryfikacyjny to standardowe działanie stosowane zarówno przez Agentów Rozliczeniowych, jak i przez instytucje bankowe. Dzięki niemu możemy potwierdzić Twoją tożsamość i wykluczyć pozyskanie terminala płatniczego przy użyciu cudzego dowodu osobistego. Potwierdza również, że uczestnik Programu posiada konto lub rachunek firmowy, w związku z tym przelew weryfikacyjny nie może być wykonany z rachunku bankowego należącego do osoby trzeciej. Każdy, kto bierze udział w Programie, jest zobowiązany do wykonania przelewu weryfikacyjnego. Zaleca się, by dokonać go od razu po uzyskaniu pozytywnego decyzji o współpracy.


SOA – stały ciąg znaków;
MID – MID* Outletu;
PRZ/AS/NNNNNNN/MM/RRPPZ - przelew; AS – sprzedaż; CSH - cashback; NNNNNNN/MM/RR - numer przelewu;
dd-mm-rr – data transakcji, jakie składają się na dany przelew;
T Kwota – kwota obrotu;
C Kwota – kwota wypłaty gotówki cashback;
P Kwota – kwota prowizji;
IP Kwota - inne opłaty;
N Kwota – wartość opłat cyklicznych (opłaty z faktury);
IU Kwota – wartość opłat incydentalnych;
K Kwota – suma kompensat i przeksięgowań z innych punktów [zobowiązania (+) , należności (-) ];
Kod Klienta – nr MID* dla danego punku;

*MID - skrót znajduje się na wydrukach z terminala i na portalu klienta.

Wszystko już wiem!
Wybierz terminale
Mam jeszcze parę pytań
Przejdź do poradnika